Finišo tiesioji: Lietuvos ir Latvijos bendras projektas prisidėjo prie tarpvalstybinio dviračių ir sveikos gyvensenos aktyvistų tinklo sukūrimo

0
110
finiso-tiesioji:-lietuvos-ir-latvijos-bendras-projektas-prisidejo-prie-tarpvalstybinio-dviraciu-ir-sveikos-gyvensenos-aktyvistu-tinklo-sukurimo

Šiandien norime apžvelgti paskutinius 3 metus, kurie leidžia skinti tam tikrus darbo vaisius. Projektas „LLI-536 Gyvenimo sąlygų gerinimas Latgalos, Zemgalės ir Utenos regionuose, sukuriant tarpvalstybinį dviračių ir sveikos gyvensenos aktyvistų tinklą (VeloL)“, kuris pradėtas įgyvendinti dar 2020 metais, o idėja atsiradusi dar anksčiau, skaičiuoja paskutines dienas. Liūdime, kad visos projekto veiklos jau yra įgyvendintos, bet tuo pačiu ir džiaugiamės, kad tos pačios veiklos yra tęsiamos jau už projekto veiklų – jos atrado savo žmonių ratą, kurie toliau nori vystyti dviračių ir sveikos gyvensenos veiklas regione.

Mažų Latvijos ir Lietuvos pasienio miestų gyventojų pastaraisiais metais mažėjo, taigi mažėjo ir vaikų, norinčių sportuoti, skaičius. Kaip priežastį, būtų galima įvardinti infrastruktūros ar įrangos trūkumą arba paprasčiausiai ten nebuvo organizuojama sportinė veikla. Projektas pradėtas įgyvendinti tam, kad šios problemos mažėtų. Vienas iš šių projekto tikslų – sukurti dviratininkų bendruomenę, kuri būtų motyvuota įsitraukti į sportinę veiklą, tokiu būdu skatinant sveiko gyvenimo kultūrą. Projekto veiklos padėjo pagrindą tolimesniam tinklo vystymui bei veiklai.

Projekto įgyvendinimo metu vyko dviračių treniruotės vaikams, prie kurių galėjo prisijungti visi norintys iš numatytos tikslinės grupės. Taip pat buvo įsigyta įranga treniruotėms (dviračių komplektai, salės treniruokliai ir kt.). Vyko dviračių varžybos tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Įgyvendintos ir dvi stovyklos jaunimui, kurios metu dalyviai mokėsi dviračių sporto subtilybių. Projekto pabaigoje suorganizuoti susitikimai su bendruomenėmis, siekiant pasidalinti projekto patirtimi ir kviečiant toliau tęsti veiklas. Šis dalijimasis patirtimi ir sportinė veikla sudarė galimybę Lietuvos ir Latvijos nepasiturinčių bendruomenių nariams labiau įsitraukti į procesus, turinčius įtakos jų kasdieniam gyvenimui, ir suteikti daugiau ryžto bei pasitikėjimo sprendžiant savo problemas. Taip pat projekto metu buvo įrengta 1,8 km daugiafunkcinio dviračių ir sporto trasa Grivos miške prie Līvāni. Projekte dalyvavo Līvāni, Jēkabpils, Preili ir Aknīste savivaldybės Latvijoje bei Utenos, Ignalinos ir Zarasų savivaldybės Lietuvoje, kurios yra labai arti viena kitos. Pastaraisiais metais šių miestelių bendruomenės mažai bendradarbiavo sveikos gyvensenos ir sporto klausimais. Projekto veiklose sudalyvavo daugiau nei 180 vaikų bei 190 suinteresuotų asmenų iš dviratininkų bendruomenės. Projektas aktyviai prisidėjo prie socialinių problemų sprendimo, sukuriant galimybes turėti kokybišką laisvalaikį, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, atrasti sporto veiklas, išmokti dviračių sporto subtilybių, susipažinti ir dalyvauti tarptautiniame dviračių aktyvistų tinkle.

„Džiaugiamės, kad galėjome perduoti savo turimą patirtį ir sukurti galimybes vaikams kokybiškai leisti laiką. Nors projekto įgyvendinimo metu buvo nemenkų iššūkių, tačiau puikiai juos išsprendėme – COVID situacija leido surasti naujų būdų sportuoti. Treniruotės vyko taip pat ir nuotoliu, kai buvo taikomi griežti apribojimai užklasinei veiklai. Viskas įmanoma, kai tik tam yra noro“ – sako projekto vadovas Marius Bernatonis.

Projektą „LLI-536 Gyvenimo sąlygų gerinimas Latgalos, Zemgalės ir Utenos regionuose, sukuriant tarpvalstybinį dviračių ir sveikos gyvensenos aktyvistų tinklą (VeloL)“ įgyvendino VšĮ „Dviračių akademija“ kartu su partneriu iš Latvijos Veloklubs Līvāni. Projektas finansuojamas 2014-2020 m. Interreg V-A Latvija-Lietuva programos lėšomis. Projekto vertė 234.738,44 Eur, iš jų 199. 527,67 Eur finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Daugiau informacijos apie įgyvendintas projekto veiklas suteiks projekto vadovas Marius Bernatonis (mob. tel. +370 685 67867, el. p. info@dviraciuakademija.lt), platesnės informacijos apie projektą ir programą ieškokite: www.latlit.eu; www.dviraciuakademija.lt


Projektas „LLI-536 Gyvenimo sąlygų gerinimas Latgalos, Zemgalės ir Utenos regionuose, sukuriant tarpvalstybinį dviračių ir sveikos gyvensenos aktyvistų tinklą (VeloL)“ finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020. Ši Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėti jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti bendradarbiaujančių šalių vietovėse bei sukurti ilgalaikę perspektyvą sėkmingai bendradarbiauti su įvairių užsienio šalių partneriais.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ „Dviračių akademija”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.