LPK regioninės politikos komitete gryninamos gairės dėl darbo savivaldoje prioritetinių sričių

0
94
lpk-regionines-politikos-komitete-gryninamos-gaires-del-darbo-savivaldoje-prioritetiniu-sriciu

Artėjant 2023 metų savivaldos rinkimams, Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) kartu su savo nariais – regioninėmis asociacijomis – parengė gaires-siūlymus dėl prioritetinių sričių regionuose, kurios įtakos regionų plėtrą, investicijų pritraukimą ir verslo aplinkos gerinimą regionuose.

Gairėse išskirtinis dėmesys tenka trims prioritetams: žalinimo projektams savivaldybėse, verslo aplinkos gerinimui ir mokslo-verslo-savivaldos bendradarbiavimui, sprendžiant darbuotojų perkvalifikavimo klausimus.

Visų pirma, akcentuojamas poreikis stiprinti verslo ir vietos valdžios bendradarbiavimą, siekti spartesnės regionų plėtros bei skatinti naujų darbo vietų kūrimą, įveiklinant „Žaliąjį koridorių“ investuotojams. Spartesni žalinimo procesai turėtų vykti pasitelkiant „Kompleksinį veiklos modelį“.

Taip pat pažymima, kad sprendžiant darbuotojų trūkumą, būtina kuo skubiau ruošti užsieniečių integracijos iniciatyvas (valstybinės kalbos mokymai, tarptautinės švietimo programos mokyklose, kt.). Į darbo rinką integruojant vis daugiau trečiųjų šalių piliečių, būtina galvoti apie jų kultūrinę ir socialinę integraciją, valdyti atskirties ir kitas potencialias rizikas.

Gairėse pažymima, kad turi būti siekiama mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų. Verslas yra pasiruošęs kartu veikti stiprinant mokyklų lyderystę, kultūrinį ir įtraukųjį ugdymą, kuriant STEAM projektus, populiarinant ateities verslui taip reikalingas inžinerines specialybes, auginti tiksliuosius mokslus savo ateities karjerai besirenkančių moksleivių skaičių kuriant inžinerines klases / mokyklas.

Pažymima, kad LPK nuolat akcentuoja būtinybę imtis lyderystės buriant mokslą-verslą-savivaldą miesto ir regiono augimui.

Gairės derinamos su LPK regioninėmis asociacijomis – bus pildomos bei koreguojamos pagal poreikį. Metų pradžioje jas planuojama pristatyti 2023 m. Rinkimuose į savivaldybių merus dalyvaujantiems kandidatams, politinėms partijoms ir komitetams.

The post LPK regioninės politikos komitete gryninamos gairės dėl darbo savivaldoje prioritetinių sričių appeared first on Lietuvos pramonininkų konfederacija.