Iš Anglijos atskrendantys „Pagalbos Angelai“ pildo svajones

0
101
is-anglijos-atskrendantys-„pagalbos-angelai“-pildo-svajones

Ne pelno siekiančios organizacijos „Pagalbos Angelai“ (angl. „Helping Hands of Angels“) įkūrė­ja uteniškė Auksė Cijūnaitienė, ne vienus metus gy­venanti Jungtinėje Karalystėje, kartu su savo ben­dražygiais šiemet ir vėl sukūrė Kalėdų stebuklą tiems, kuriems jo labiausiai reikia. Sunkiau gyve­nančių šeimų vaikus, neįgaliuosius, vienišus asme­nis sušildė geros valios žmonių paaukotos dovanos ir savanorių dėmesys – vien Utenos rajone išpildy­ta per 300 svajonių.

Daugiau apie tai skaitykite šeštadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Autorės nuotr.