Sutarimas dėl pasienio anglies dvideginio korekcinio mechanizmo: yra papildomų sąlygų konkurencingumo išsaugojimui 

0
81
sutarimas-del-pasienio-anglies-dvideginio-korekcinio-mechanizmo:-yra-papildomu-salygu-konkurencingumo-issaugojimui 

Europos Sąjungos (ES) šalių vyriausybės ir Europos Parlamentas susitarė įvesti mokestį importuojamoms prekėms pagal tai, kiek jas gaminant išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Siekiama suvienodinti anglies dioksido kainą, mokamą už ES gaminius, veikiančius pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), ir importuojamų prekių kainą.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) palankiai vertina ir palaiko Europos Komisijos iniciatyvą sukurti  pasienio anglies dvideginio korekcinį mechanizmą (PADKM). Kalbant apie lėšas, kurios būtų surinktos įgyvendinus šį mechanizmą, LPK nuomone, jos turėtų būti skirtos dekarbonizavimo investicijoms bei įmonių išlaidoms, skirtoms mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų plėtrai, padengti, inovacijoms bei moksliniams tyrimams susijusiems su ekonomikos žalinimu ES viduje.

„Palaikome iniciatyvą sukurti mechanizmą ir pasisakome už tai, kad PADKM turėtų padėti išsaugoti ES pramonės konkurencingumą bei paskatinti klimato neutralumo ambicijas trečiosiose šalyse, užtikrinant lygias veikimo sąlygas mūsų įmonėms. Svarbu nepriekaištingai atitikti dabartines Pasaulio prekybos organizacijos taisykles – ne tik norint išvengti rizikingų ginčų procedūrų ir pagerinti reguliavimo nuspėjamumą, bet ir siekiant sumažinti riziką, kad pagrindiniai prekybos partneriai iš trečiųjų šalių imsis atsakomųjų priemonių“, – sakė LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius

Europinė verslo organizacija „BusinessEurope“ taip pat atkreipia dėmesį, kad norint išlaikyti Europos pramonės konkurencingumą dabartinės daugialypės krizės sąlygomis, svarbu pasiekti subalansuotų susitarimų dėl ATLS ir ES pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo.

„Kalbant apie PADKM, labai svarbu, kad būtų priimtas su Pasaulio prekybos organizacija suderintas sprendimas dėl eksportuojančių pramonės šakų, kuriuo būtų išsaugota dalis nemokamų leidimų, kad visi eksportuotojai galėtų vienodomis sąlygomis konkuruoti su savo tarptautiniais konkurentais. Turime apdairiai projektuoti laipsnišką PADKM taikymą ateinantiems keliolikai metų. Negalime pernelyg paskubinti šio proceso, kadangi tai labai rizikinga. Be to, reikia numatyti tinkamas apsaugos priemones tam atvejui, jei ši priemonė neveiks taip, kaip numatyta “, – pažymėjo „BusinessEurope“ generalinis direktorius Markusas J. Beyreris

Pažymėtina, kad LPK pasisako už kuo įmanoma platesnį PADKM taikymą pramonės šakoms (trąšoms, cementui, elektrai, plastikui (PET) ir kitiems), o taip pat už nemokamų apyvartinių taršos leidimų (ATL) išlaikymą ir įvedus šį mechanizmą.

„Siekiant užtikrinti Europos įmonių konkurencingumą, ypač trečiosiose rinkose, nepaprastai svarbu išlaikyti esamus mechanizmus, tokius kaip nemokami leidimai pagal ATL prekybos sistemą. Svarbu, kad ši sistema išsaugotų saugiklius didžiausią CO2 nutekėjimo riziką patiriančioms Lietuvos ir ES pramonės šakoms. Naujasis mechanizmas turėtų tiesiogiai atspindėti CO2 kainą, kurią moka šioje sistemoje dalyvaujantys ES gamintojai, o koregavimas galėtų būti pagrįstas skirtumu tarp ATL prekybos sistemos nustatytos produkto maksimalaus emisijų lygio ir importuojamo produkto CO2 emisijų lygio“, – pažymėjo V. Janulevičius

Kadangi tikimasi, kad ateityje diskusijose daug dėmesio bus skiriama naujai pastatų ir kelių transporto prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemai, „BusinessEurope“ pabrėžia, kad būtina, jog visi visuomenės sektoriai prisiimtų savo atsakomybės dalį dėl klimato kaitos.

The post Sutarimas dėl pasienio anglies dvideginio korekcinio mechanizmo: yra papildomų sąlygų konkurencingumo išsaugojimui  appeared first on Lietuvos pramonininkų konfederacija.