Lietuvos pramonininkų konfederacija prašo tikslinti Europos Komisijos pasiūlytą reglamentą

0
78
lietuvos-pramonininku-konfederacija-praso-tikslinti-europos-komisijos-pasiulyta-reglamenta

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) vienareikšmiškai smerkia priverstinį darbą ir pritaria Europos Komisijos (EK) pasiūlymui priimti reglamentą dėl produktų, pagamintų naudojant priverčiamąjį darbą, uždraudimo Europos Sąjungos (ES) rinkoje. Tačiau LPK atkreipia dėmesį, kad pasiūlytas dokumentas neatsako į daugelį svarbių klausimų dėl jo įgyvendinimo, poveikio įmonėms, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui. Savo poziciją LPK pristatė Ekonomikos ir inovacijų bei Užsienio reikalų ministerijoms.

LPK siekia atkreipti Lietuvos bei ES institucijų dėmesį, kad prieš priimant pasiūlymą dėl reglamento nebuvo atliktas poveikio vertinimas. EK pasiūlymas siekia reglamentuoti ne tik tikrinimą tiekimo grandinėje, bet importuojamų bei eksportuojamų produktų uždraudimą, cirkuliavimo suspendavimą, sulaikymą muitinėse ar uostose, dėl ko įmonės gali patirti administracinę naštą bei ekonominių nuostolių.

Kreipimesi pažymima, kad tam, jog būtų išvengta reglamento taikymo fragmentiškumo visoje ES, turėtų būti geriau paaiškintas jo ir galiojančių nacionalinių teisės aktų, saugančių nuo priverstinio darbo, santykis. Be to, kompetentingų institucijų nustatymui, ar pradėti tyrimą, nėra konkretaus termino maksimaliai trukmei. Dėl neaiškių terminų (pavyzdžiui, minimas „pagrįsto termino“ reikalavimas) kyla rizika, kad sprendimai gali būti atidėti nepriimtinai ilgai. Tai sukurtų konkurenciją iškraipantį tvarkymą valstybėse narėse ir galėtų, pavyzdžiui, neribotą laiką sulaikyti prekes muitinėse arba uostuose.

Reglamente taip pat teigiama, kad reikalavimų nesilaikantiems ekonominės veiklos vykdytojams valstybės pagal nacionalinę teisę parengs taisykles dėl nuobaudų. Nėra aiškumo, kaip bus sprendžiamas klausimas dėl skirtingų požiūrių į įgyvendinimą bei nuobaudas ES valstybėse narėse. Tai svarbu, kad būtų išvengta bendrosios rinkos susiskaldymo.

LPK nuomone, dokumente numatyti tyrimo proceso terminai turėtų būti ilgesni, bet to, pažymima, kad trūksta aiškumo, kaip praktiškai vyks produktų pašalinimo iš rinkos procesas, įskaitant produktų sunaikinimą, jei to prireiktų. Pasak LPK, nėra aišku, ar tyrimo proceso metu produktas turės būti  pašalintas iš rinkos, ar jis vis dar cirkuliuos joje, kol bus priimamas sprendimas jį pašalinti ar palikti.

Taip pat kyla proporcingumo klausimas, kai kalbama apie sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą. Kaip bus tais atvejais, kai nustatoma, jog nedidelis komponentas esantis galutiniame produkte buvo pagamintas naudojant priverstinį darbą? Ar visas galutinis produktas turės būti pašalintas iš rinkos? Nėra aiškumo su įmonių nuostolių kompensavimu, jei dalyvaujant kompetentingoms institucijoms bei ūkio subjektams bus nustatytas priverstinio darbo pėdsakas produkte ir produktas turės būti pašalintas iš rinkos.

LPK atkreipia dėmesį, kad tarptautinių santykių ir pasaulinės prekybos požiūriu reglamentas taip pat turės įtakos prekybos partneriams. Jie pasiūlymą gali suvokti kaip kategorišką ar protekcionistinę priemonę, skirtą tik ES ekonominiams interesams ginti. Šiems iššūkiams įveikti reikia labiau koordinuotų ES pastangų dirbant su prekybos partneriais, kad būtų mažinama rizika, susijusi su priverstiniu darbu pasauliniu mastu.

The post Lietuvos pramonininkų konfederacija prašo tikslinti Europos Komisijos pasiūlytą reglamentą appeared first on Lietuvos pramonininkų konfederacija.