Utenos rajono socialinių paslaugų centras siūlo platų paslaugų spektrą

0
86
utenos-rajono-socialiniu-paslaugu-centras-siulo-platu-paslaugu-spektra

Utenos rajono socialinių paslaugų centras (toliau – centras) 2020 metais persikėlė į buvusios Utenos spe­cialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro patalpas, esančias K. Ladygos g. 20. Įstaiga vis plečia teikiamų paslaugų spektrą. Tiesa, daug socialinių paslaugų tei­kiama klientų namuose. Apie naujas ir senesnes pas­laugas, jų poreikio bei paklausos santykį „Utenos die­na“ pasikalbėjo su centro vadove Danguole Mačionyte.

Skirtingos darbo kryptys

Centre teikiama įvairi pagalba neįgaliesiems, asmenims, turin­tiems judėjimo negalią, nustaty­tą slaugos poreikį, ilgą laiką ne­dirbusiems asmenims, dirbama su šeimomis, patiriančiomis soci­alinę riziką ir pan. Įstaigoje vei­kia aštuoni padaliniai, vienas nau­jausių – nuo šių metų sausio 1 dienos įsteigtas socialinės prie­žiūros padalinys. Kiekvieno pada­linio veikla orientuojama į tiksli­nę paslaugų gavėjų grupę. Neretai besikreipiantys klientai netgi pasi­meta rinkdamiesi iš plataus centro teikiamų paslaugų spektro.

Daugiau apie tai skaitykite antradienio laikraštyje „Utenos diena“.