Kultūros įžvalgos: kaip emigrantams įsilieti į Olandijos darbovietes

0
1461

https://unsplash.com/photos/dIMJWLx1YbE

Persikėlimas į naują šalį darbo reikalais gali būti įdomi ir sudėtinga patirtis ir emigrantams, besiveržiantiems į Olandijos darbo rinką, norint sėkmingai dirbti, labai svarbu suprasti vietinės darbo rinkos kultūrą ir prie jos prisitaikyti. Nyderlandai gali pasigirti tuo, kad darbas Olandijoje ir jo aplinka yra unikali, suformuota iš šalies kultūrinių vertybių, egalitarizmo ir tiesioginio bendravimo stiliaus. Šiame straipsnyje gilinamasi į kultūrines įžvalgas, kurias turi suvokti emigrantai, kad galėtų veiksmingai tapti Olandijos darbo rinkos dalimi.

Olandijos darbo vietos kultūra

Olandų darbo vietos kultūrai būdingas didelis dėmesys egalitarizmui ir atviram bendravimui. Hierarchija yra gana plokščia, o darbuotojai skatinami reikšti savo nuomonę ir prisidėti prie sprendimų priėmimo procesų, nepaisant jų pareigų. Šis požiūris skatina bendradarbiavimą ir įtraukią visus į darbo aplinką, kurioje idėjos vertinamos atsižvelgiant į jų nuopelnus, o ne į asmens statusą.

Olandai išrado subtilią darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, kuri yra įsišaknijusi jų darbo kultūroje. Neretai pastebima, kad darbuotojai laiku išeina iš biuro, kad galėtų kokybiškai praleisti laiką su šeima ir draugais ar užsiimti asmeniniais pomėgiais ir hobiais. Olandai vertina laisvalaikį ir atsipalaidavimą ir tiki, kad sveika darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra galiausiai padidina produktyvumą ir pasitenkinimą darbu.

Šis darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros akcentavimas gali būti ir gaivus atokvėpis, ir sudėtingas emigrantams, pripratusiems prie reiklesnės darbo kultūros. Emigrantams Nyderlanduose svarbu prisitaikyti prie šio požiūrio ir išmokti teikti pirmenybę asmeniniam laikui kartu su profesinėmis pareigomis. Galbūt gali prireikti laiko, kol prisitaikysite prie šios naujos paradigmos, tačiau olandų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros filosofijos įgyvendinimas gali pagerintį jūsų gyvenimą. 

Darbo vietos lankstumas ir pasitikėjimas

Olandijos darbo vietos kultūros pagrindas yra darbo vietos lankstumo ir pasitikėjimo samprata. Darbdaviai paprastai pasitiki savo darbuotojais, kad jie planuotų savo laiką ir pasiektų rezultatus be nuolatinės priežiūros. Toks savarankiškumo lygis gali išlaisvinti emigrantus, atvykusius iš griežtesnės darbo aplinkos. Tačiau su didele laisve ateina ir didelė atsakomybė. Emigrantai turi parodyti atskaitingumą ir atsakomybę tvarkantis su savo darbo krūviu ir nustatytų terminų laikymusi.

Lankstumas neapsiriboja darbo valandomis. Olandijos darbovietė taip pat žinoma dėl lanksčių darbo sąlygų, tokių kaip darbas ne visą darbo dieną, darbas nuotoliniu būdu ir darbo pasidalijimas. Šios priemonės yra bendros ir remiamos vyriausybės, skatinančios darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bei lyčių lygybę. Emigrantai, esantys atviri tokiems susitarimams gali labiau prisitaikyti darbe ir tampa patrauklesni potencialiems darbdaviams.

Atviras bendravimas

Vienas ryškiausių olandų darbo vietos kultūros aspektų yra atviras bendravimo stilius. Olandai yra žinomi kaip tiesmukiški ir sąžiningi bendraudami, o kai kuriems emigrantams iš kitokių kultūrų tai gali pasirodyti nereikšminga. Tačiau šiuo atvirumu siekiama ne įžeisti, o skatinti komunikacijos efektyvumą ir aiškumą, todėl labai svarbu prisitaikyti prie šio tiesmukiškumo ir vengti interpretuoti jį kaip grubumą.

Be to, toks olandų bendravimo stilius yra ne tik žodinis bendravimas. Jis taip pat taikoma rašytiniam bendravimui, pavyzdžiui, el. laiškams ir atmintinėms. Rengdami el. laiškus ar kitą rašytinę korespondenciją, emigrantai turėtų stengtis būti aiškūs, glausti ir tikslūs. Olandų darbovietėse vertinamas dviprasmiškos kalbos ir nereikalingų malonumų vengimas, nes tai padeda supaprastinti bendravimą ir išvengti nesusipratimų.

Neretai susitikimuose kolegos iš Olandijos atvirai išsako savo nuomonę ir meta iššūkį kitų pateiktoms idėjoms. Šios praktikos nereikėtų priimti asmeniškai, nes tai yra olandų kultūros kritinio mąstymo ir sveikų diskusijų akcentavimo dalis. Emigrantas, kuris aktyviai dalyvauja diskusijose, užtikrintai reiškia savo požiūrį ir yra imlus konstruktyviai kritikai, bus gerbiamas ir vertinamas darbdavių.

Punktualumas ir patikimumas

Olandų darbovietėje laikas yra labai vertinamas. Punktualumas yra labai svarbus, o vėlavimas į susitikimus paprastai laikomas nepagarba,sutrikdo diskusijos eigą, bet ir gali blogai atspindėti asmens reputaciją ir darbo etiką. Ne mažiau svarbu būti patikimam ir laikytis terminų. Olandai turi tvirtą darbo etiką ir vertina kolegas, kurie vykdo savo pažadus ir įsipareigojimus. Jei pažadų netesėsite, jūsų kolegos ir darbdavys gali prarasti pasitikėjimą jumis, o tai gali turėti ilgalaikių pasekmių profesiniams santykiams.

Punktualumas yra giliai įsišaknijęs olandų kultūroje ir apima ne tik darbo vietą, bet ir įvairius kasdienio gyvenimo aspektus. Nesvarbu, ar važiuojate viešuoju transportu, ar lankotės socialiniuose susibūrimuose, ar susitiksite su draugais, buvimas laiku yra pagarbos kitų tvarkaraščiams ir profesionalumo demonstravimas.

Konfliktų sprendimas

Olandų darbovietėse konfliktai paprastai sprendžiami atvirai ir tiesiogiai. Jei iškyla problema, tikimasi, kad ji bus aptarta ir išspręsta profesionaliai. Labai svarbu būti atviram konstruktyviai kritikai ir profesionaliai spręsti konfliktus, vengiant pasyvaus-agresyvaus elgesio. Kaip minėta anksčiau, olandai vertina tiesioginį bendravimą. Jei susiduriate su konfliktu, labai svarbu jį spręsti atvirai ir pagarbiai su visomis dalyvaujančiomis šalimis. Venkite kalbėti apie šią problemą su kitais kolegomis prieš aptardami ją su susijusiais asmenimis, nes tai gali būti suvokiama kaip apkalbos ar prieštaringas elgesys.Taip pat, kilus konfliktams, ieškokite pragmatiškų sprendimo būdų, nesileiskite būti užvaldomas asmeninių jausmų. Sutelkite dėmesį į konkrečią problemą ir kartu su kolegomis ieškokite galimų sprendimų.