ELEKTROS KAINOS AKTUALIOS VISIEMS

0
322

ELEKTROS KAINOS AKTUALIOS VISIEMS

Nepriklausomus elektros energijos tiekėjus turi pasirinkti tiek buitiniai vartotojai, tiek verslo sektorius. Tiesa, pastarieji jau ir ankščiau turėjo galimybę pasirinkti norimą elektros energijos tiekėją. Aktualiausias klausimas, kankinantis visus, žinoma, yra elektros kaina. Ignitis kainos, pavyzdžiui, tenkina didelę dalį vartotojų, nepriklausomai nuo to, ar jie juridiniai, ar fiziniai asmenys.

Elektros kainų buitiniams vartotojams bei verslo subjektams apskaičiavimo ypatumai

Nepriklausomi elektros tiekėjai elektros energiją tiekia tiek buitiniams vartotojams, tiek verslo subjektams. Svarbu pažymėti, kad elektros kaina verslui bei buitiniams vartotojams yra apskaičiuojama vienodai, t. y., elektros įkainiai yra skaičiuojami kilovatvalandėmis.

Kas sudaro elektros kainą?

Kalbant apie dedamąsias, sudarančias elektros kainą buitiniams vartotojams, būtina pažymėti, kad ją sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmoji dalis yra valstybės nereguliuojama kainos dalis, kurią sudaro elektros energijos įsigijimo kaina, sąlygota situacijos elektros energijos biržoje „Nord Pool“ (nuolat kintanti dedamoji) bei tiekimo kaina, kurią nustato patys nepriklausomi elektros energijos tiekėjai. Antroji dalis – tai valstybės reguliuojama dalis, apimanti skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugos kainą, taip pat elektros energijos perdavimo paslaugos kainą, sisteminių paslaugų kainą ir, žinoma, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, trumpai vadinamų tiesiog VIAP, kainą.

Kalbant apie dedamąsias, sudarančias elektros kainą verslo sektoriui, būtina pažymėti, kad kainą, kaip ir buitinių vartotojų atveju, sudaro dvi dedamosios. Pirmoji iš jų – tai kainos indeksas. Šis indeksas, paprastai tariant, yra didmeninė elektros kaina elektros energijos biržoje „Nord Pool“ Lietuvos kainų zonoje. Antroji dedamoji yra tiekėjo marža, priklausanti nuo tokių kriterijų, kaip suvartojimas, balansavimo kaštai, tiekėjo priedas, perkamos elektros gamybos šaltinis, verslo subjektų mokėjimų istorija ir t. t.

Kodėl verslo subjektams elektros kilovatvalandė kainuoja mažiau nei buitiniams vartotojams?

Labai dažnai kyla klausimas, kodėl buitiniams vartotojams elektros kilovatvalandė kainuoja daugiau nei verslo subjektams. Taip yra todėl, kad verslo subjektai visada sunaudoja ženkliai daugiau energijos nei buitiniai vartotojai, todėl gamintojai bei tiekėjai turi galimybę mažinti maržas. Kitas svarbus kriterijus, sąlygojantis, kodėl verslo sektorius už kilovatvalandę moka mažiau, yra tas, kad jie dažniausiai pasirenka planus, įgalinančius elektros pirkimą atviroje elektros biržoje. Žinoma, kaina atviroje elektros biržoje nėra stabili. Ji nuolat kinta, tai didėja, tai mažėja, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje sutaupyti visada pavyksta.

Ką turėtumėte žinoti apie elektros planus?

Sąlyginai visus nepriklausomų elektros tiekėjų vartotojams siūlomus elektros planus galima suskirstyti į keturias stambias grupes. Pirmoji planų grupė yra skirta mažai arba vidutiniškai elektros energijos suvartojantiems šeimos ūkiams. Šios grupės planų įkainiai taikomi itin dideliai daliai Lietuvos elektros energijos vartotojų. Antroji elektros planų grupė yra skirta namų ūkiams, kurių elektros energijos suvartojimas yra didesnis nei pirmajai grupei priskiriamų namų ūkių, tačiau ne itin didelis. Itin daug elektros energijos suvartojantys namų ūkiai turėtų rinktis trečiosios grupės elektros planus, nes pastarieji yra pritaikyti būtent itin daug elektros energijos suvartojantiems subjektams. Galiausiai yra ir ketvirtoji grupė – tai išskirtiniai elektros planai, siūlantys nuolaidas tam tikromis valandomis, arba siūlantys elektros energiją, pagamintą išskirtinai tik iš atsinaujinančių elektros energijos šaltinių. Pažymėtina, kad analogiškos minėtų grupių elektros planų sąlygos gali būti taikomos ir verslo subjektams.

Kodėl neįvardijame konkretaus nepriklausomo elektros energijos tiekėjo bei konkretaus elektros plano? Atsakymas paprastas, todėl, kad tokius planus siūlo visi tiekėjai, tačiau skiriasi sutarties sąlygos bei tarifo dydis, į kuriuos privalote atsižvelgti individualiai, racionaliai įvertinę savo individualius poreikius.