Šalčininkų savivaldybė skatina gyventojų aktyvumą kultūrinėse ir kūrybinėse veiklose

0
181
salcininku-savivaldybe-skatina-gyventoju-aktyvuma-kulturinese-ir-kurybinese-veiklose

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama strateginius tikslus, realizuoja įvairias veiklas, vystančias gyvenimo kokybės infrastruktūrą bei viešųjų paslaugų prieinamumą. Vis dėlto vien infrastruktūros modernizavimas negali išspręsti kuriamų ir atnaujinamų objektų naudojimo potencialo ir pritraukti į juos gyventojus.

Tad Šalčininkų rajono savivaldybė kelia ambicingus tikslus – visus turimus urbanistinius ir / arba nematerialius, intelektinius, meninius produktus, kūrybinius ir kultūrinius objektus pritaikyti, aktualizuoti, patobulinti ir atiduoti gyventojams naudoti, skatinti tolygų, aukštos vertės ir įvairių raiškos formų laisvalaikio ir kultūros paslaugų prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, pasinaudojant kūrybinių industrijų krypties iniciatyvomis.

šalcininkai

„Mūsų siekis – įkomponuoti kultūrinių ir kūrybinių industrijų formas į turimas urbanistines teritorijas. Manome, kad kūrybinių ir kultūrinių industrijų tendencijos gali formuoti patrauklią investicinę ir gyvenamąją aplinką, leidžiančią pritraukti investicijas bei kvalifikuotą darbo jėgą, o ateityje sudarys prielaidas socialiniam ir ekonominiam rajono vystymuisi“, – teigia Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič.

Šalcininkai

Pastaraisiais metais jau buvo įgyvendintas ne vienas projektas, pakeitęs viso rajono veidą: Jašiūnų dvaro rūmų pritaikymas lankyti, Šalčininkų miesto urbanistinės teritorijos sutvarkymas, kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas lankyti, daugiabučių namų modernizavimas. Vis dėlto gyventojų aktyvumo trūksta tiek kultūrinėse, tiek kūrybinėse veiklose.

Įvairioms visuomenės grupėms trūksta motyvacijos ir sąmoningumo įsitraukti į sportinį, poilsio bei kultūrinį gyvenimą kaip į prasmingą, jų gyvenimą praturtinančią veiklą. Nepakankamas aktyvumas argumentuojamas nepasitenkinimu paslaugų kokybe, pagal standartiškus principus sukurtos infrastruktūros nepatrauklumu, nevienodu prieinamumu skirtingoms socialinėms grupėms bei gyvenantiems atokiau nuo didžiųjų miestų.

Šalcininkai paulava

„Norėdami paskatinti visuomenės dalyvavimą laisvalaikio, sporto ir kultūros veiklose, didinti kultūros prieinamumą ir aktualumą didesnei visuomenės daliai, įtraukti kuo įvairesnes visuomenės grupes, dalyvaujame projekte „Išmanusis miestas“, kuriam pasiūlėme tris teritorijas. Tikime, kad profesionalų sugeneruotos idėjos ateityje bus realizuotos. O tai leis išlaikyti kokybišką gyvenamąją aplinką, patrauklią tiek naujajai kartai, tiek esamiems gyventojams, – sako Z. Palevič.

„Siekiame, kad mūsų miestas ir rajonas būtų patrauklus turistams, taip pat sudarytų sąlygas formuotis kūrybingoms asmenybėms, stiprintų individualias jaunimo ir suaugusiųjų kompetencijas, integruojant kultūrinį ir kūrybinį turinį į Šalčininkų rajono urbanistinių teritorijų atnaujinimą. Esame atviri naujoms investicijoms ir naujam požiūriui į viešųjų erdvių formavimą, kurie ateityje skatins naujų darbo vietų kūrimą, naujų daugiabučių ir komercinių pastatų statybą.“

Šalcininkai

Kviečiame dalyvauti „Išmanusis miestas 9“ ir drąsiomis idėjomis prisidėti Šalčininkų rajono plėtojimo. Rinkitės iš šių teritorijų.

Visos šių metų teritorijos: https://structum.lt/teritorijos/teritorijos-4/

REGISTRACIJA

The post Šalčininkų savivaldybė skatina gyventojų aktyvumą kultūrinėse ir kūrybinėse veiklose appeared first on STRUCTUM.